תאור המאפיין cursor


קובע את הצלמית של העכבר.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין cursor


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <span style="cursor: help">help</span><br>
    <span style="cursor: pointer">pointer</span><br>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין cursor


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
5.0
5.5
כן34.0
5.0
9.6

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין cursor


2


תכונות למאפיין cursor


aliasנעדכן בקרוב את תאור הערך.
all-scrollנעדכן בקרוב את תאור הערך.
autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
cellנעדכן בקרוב את תאור הערך.
col-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
context-menuנעדכן בקרוב את תאור הערך.
copyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
crosshairנעדכן בקרוב את תאור הערך.
defaultנעדכן בקרוב את תאור הערך.
e-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ew-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
grabנעדכן בקרוב את תאור הערך.
grabbingנעדכן בקרוב את תאור הערך.
helpנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
moveנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ne-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
nesw-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
no-dropנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
not-allowedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
n-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ns-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
nw-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
nwse-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pointerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
progressנעדכן בקרוב את תאור הערך.
row-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
se-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
s-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
sw-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
textנעדכן בקרוב את תאור הערך.
urlנעדכן בקרוב את תאור הערך.
vertical-textנעדכן בקרוב את תאור הערך.
waitנעדכן בקרוב את תאור הערך.
w-resizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
zoom-inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
zoom-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה