תאור המאפיין direction


קובע את כיוון הכתיבה של האובייקט או המסמך כולו.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין direction


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
    direction: rtl;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <div>Some text. Right-to-left direction.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין direction


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
2.0
5.5
כן
1.0
1.3
9.2

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין direction


2


תכונות למאפיין direction


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
ltrנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rtlנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה