תאור המאפיין display


קובע כיצד אלמנט מסויים אמור להיות מוצג בדף.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין display


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    display: inline;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין display


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
8.0
כן
3.0
3.1
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין display


1


תכונות למאפיין display


blockנעדכן בקרוב את תאור הערך.
flexנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
inlineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inline-blockנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inline-flexנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inline-tableנעדכן בקרוב את תאור הערך.
list-itemנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
run-inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
tableנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-captionנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-cellנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-columnנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-column-groupנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-footer-groupנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-header-groupנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-rowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
table-row-groupנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה