תאור המאפיין empty-cells


קובע האם להציג תא ריק בטבלה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין empty-cells


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
table {
  border-collapse: separate;
  empty-cells: hide;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>Peter</td>
      <td>Griffin</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lois</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין empty-cells


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.0
1.2
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין empty-cells


2


תכונות למאפיין empty-cells


hideנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
showנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה