תאור המאפיין flex-wrap


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין flex-wrap


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#main {
  width: 200px;
  height: 200px;
  border: 1px solid #c3c3c3;
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  -webkit-flex-wrap: wrap; /* Safari 6.1+ */
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

#main div {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <div style="background-color:coral; "></div>
    <div style="background-color:lightblue; "></div>
    <div style="background-color:khaki; "></div>
    <div style="background-color:pink; "></div>
    <div style="background-color:lightgrey; "></div>
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין flex-wrap


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
29.0
11.0
כן
28.0
9.0
17.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין flex-wrap


3


תכונות למאפיין flex-wrap


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
nowrapנעדכן בקרוב את תאור הערך.
wrapנעדכן בקרוב את תאור הערך.
wrap-reverseנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה