תאור המאפיין float


קובע האם אובייקט יכול לצוף במסמך ולאיזה כיוון.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין float


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
img {
    float: right;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>In the paragraph below, we have added an image with style <b>float:right</b>. The result is that the image will float to the right in the paragraph.</p>
    <img src="dog.gif" width="128" height="128" />
    This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text.
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין float


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין float


1


תכונות למאפיין float


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה