תאור המאפיין font


אפשרות לכתיבה מקוצרת של כל מאפייני הגופן.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין font


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.ex {
    font: 15px arial, sans-serif;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p class="ex">This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph. This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין font


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין font


1


תכונות למאפיין font


100נעדכן בקרוב את תאור הערך.
200נעדכן בקרוב את תאור הערך.
300נעדכן בקרוב את תאור הערך.
400נעדכן בקרוב את תאור הערך.
500נעדכן בקרוב את תאור הערך.
600נעדכן בקרוב את תאור הערך.
700נעדכן בקרוב את תאור הערך.
800נעדכן בקרוב את תאור הערך.
900נעדכן בקרוב את תאור הערך.
boldנעדכן בקרוב את תאור הערך.
bolderנעדכן בקרוב את תאור הערך.
captionנעדכן בקרוב את תאור הערך.
iconנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
italicנעדכן בקרוב את תאור הערך.
largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
largerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lighterנעדכן בקרוב את תאור הערך.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
menuנעדכן בקרוב את תאור הערך.
message-boxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
obliqueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.
small-capsנעדכן בקרוב את תאור הערך.
small-captionנעדכן בקרוב את תאור הערך.
smallerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
status-barנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.
xx-largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
xx-smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה