תאור המאפיין font-size


קובע את גודל הגופן.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין font-size


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
h1 {
    font-size: 250%;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <h1>This is heading 1</h1>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין font-size


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.5
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין font-size


1


תכונות למאפיין font-size


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
largerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.
smallerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.
xx-largeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
xx-smallנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה