תאור המאפיין font-stretch


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין font-stretch


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#div1 {
  font-stretch: condensed;
}

#div2 {
  font-stretch: expanded;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>Some normal text in a div element.</div>
  <div id="div1">Some condensed text in a div element.</div>
  <div id="div2">Some expanded text in a div element.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין font-stretch


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין font-stretch


3


תכונות למאפיין font-stretch


condensedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
expandedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
extra-condensedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
extra-expandedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
semi-condensedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
semi-expandedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ultra-condensedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ultra-expandedנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה