תאור המאפיין font-weight


קובע את עוצמת ההדגשה של הגופן.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין font-weight


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.light {
    font-weight: lighter;
}

p.bold {
    font-weight: bold;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p class="light">This is a paragraph.</p>
    <p class="bold">This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין font-weight


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
2.0
4.0
כן
1.0
1.3
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין font-weight


1


תכונות למאפיין font-weight


100נעדכן בקרוב את תאור הערך.
200נעדכן בקרוב את תאור הערך.
300נעדכן בקרוב את תאור הערך.
400נעדכן בקרוב את תאור הערך.
500נעדכן בקרוב את תאור הערך.
600נעדכן בקרוב את תאור הערך.
700נעדכן בקרוב את תאור הערך.
800נעדכן בקרוב את תאור הערך.
900נעדכן בקרוב את תאור הערך.
boldנעדכן בקרוב את תאור הערך.
bolderנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lighterנעדכן בקרוב את תאור הערך.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה