תאור המאפיין hanging-punctuation


קובע האם טקסט יכול להופיע מחוץ לגבולות התיבה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין hanging-punctuation


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין hanging-punctuation


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין hanging-punctuation


3


תכונות למאפיין hanging-punctuation


allow-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
firstנעדכן בקרוב את תאור הערך.
force-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lastנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה