תאור המאפיין height


קובע את הגובה של האלמנט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין height


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
img.big {
    height: 220px;
    width: 220px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <img class="big" src="dog.gif" >
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין height


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין height


1


תכונות למאפיין height


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה