תאור המאפיין hyphens


קובע כיצד לפצל מילים כדי לשפר את התצוגה של הפסקאות.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין hyphens


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין hyphens


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין hyphens


3


תכונות למאפיין hyphens


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
manualנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה