תאור המאפיין letter-spacing


קובע את המרחק בין האותיות.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין letter-spacing


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
h1 {
    letter-spacing: 2px;
}

h2 {
    letter-spacing: -2px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <h1>This is heading 1</h1>
    <h2>This is heading 2</h2>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין letter-spacing


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין letter-spacing


1


תכונות למאפיין letter-spacing


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה