תאור המאפיין line-height


קובע את גובה השורה של הטקסט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין line-height


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.small {
  line-height: 75%;
}

p.big {
  line-height: 150%;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p class="small">
    This is a paragraph with a smaller line-height.<br>
    This is a paragraph with a smaller line-height.<br>
  </p>

  <p class="big">
    This is a paragraph with a bigger line-height.<br>
    This is a paragraph with a bigger line-height.<br>
  </p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין line-height


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין line-height


1


תכונות למאפיין line-height


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ptנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה