תאור המאפיין list-style


אפשרות לכתיבה מקוצרת של כל המאפיינים הקשורים לעיצוב הרשימה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין list-style


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
ul {
  list-style: square url("dog.gif");
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Coffee</li>
    <li>Tea</li>
    <li>Coca Cola</li>
  </ul>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין list-style


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין list-style


1


תכונות למאפיין list-style


armenianנעדכן בקרוב את תאור הערך.
circleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
cjk-ideographicנעדכן בקרוב את תאור הערך.
decimalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
decimal-leading-zeroנעדכן בקרוב את תאור הערך.
discנעדכן בקרוב את תאור הערך.
georgianנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hebrewנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiraganaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiragana-irohaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
katakanaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
katakana-irohaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lower-alphaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lower-greekנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lower-latinנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lower-romanנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
squareנעדכן בקרוב את תאור הערך.
upper-alphaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
upper-latinנעדכן בקרוב את תאור הערך.
upper-romanנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה