תאור המאפיין list-style-image


קובע את הנתיב של התמונה לעיצוב הרשימה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין list-style-image


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
ul {
  list-style-image: url("dog.gif");
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Coffee</li>
    <li>Tea</li>
    <li>Coca Cola</li>
  </ul>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין list-style-image


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין list-style-image


1


תכונות למאפיין list-style-image


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
urlנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה