תאור המאפיין list-style-position


קובע את המיקום של הסגנון שיופיע בתוך או מחוץ לתוכן.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין list-style-position


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
ul {
  list-style-position: outside;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Coffee</li>
    <li>Tea</li>
    <li>Coca Cola</li>
  </ul>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין list-style-position


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין list-style-position


1


תכונות למאפיין list-style-position


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
insideנעדכן בקרוב את תאור הערך.
outsideנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה