תאור המאפיין margin


קובע את כל הגדרות המרווח בשורה אחת.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין margin


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.mar {
    margin: 20px 30px 20px 50px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>A paragraph with no specified margins.</p>
    <p class="mar">A paragraph with specified margins.</p>
    <p>A paragraph with no specified margins.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין margin


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
6.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין margin


1


תכונות למאפיין margin


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה