תאור המאפיין margin-bottom


קובע את המרווח מהחלק התחתון של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין margin-bottom


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.mar {
    margin-bottom: 50px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>A paragraph with no specified margins.</p>
    <p class="mar">A paragraph with specified margins.</p>
    <p>A paragraph with no specified margins.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין margin-bottom


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
6.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין margin-bottom


1


תכונות למאפיין margin-bottom


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה