תאור המאפיין max-width


קובע את הרוחב המקסימלי של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין max-width


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    max-width: 100px;
    background-color: yellow;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>The maximum width of this paragraph is set to 100px.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין max-width


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
7.0
כן
1.0
2.0.2
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין max-width


2


תכונות למאפיין max-width


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה