תאור המאפיין min-height


קובע את הגובה המינימלי של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין min-height


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    min-height: 100px;
    background-color: yellow;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>The minimum height of this paragraph is set to 100px.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין min-height


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
7.0
fi
3.0
2.0.2
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין min-height


2


תכונות למאפיין min-height


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה