תאור המאפיין nav-up


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין nav-up


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
button {
  position: absolute;
}

button#b1 {
  top: 20%; left: 25%;
  nav-index: 1;
  nav-right: #b2; nav-left: #b4;
  nav-down: #b2; nav-up: #b4;
}

button#b2 {
  top: 40%; left: 50%;
  nav-index: 2;
  nav-right: #b3; nav-left: #b1;
  nav-down: #b3; nav-up: #b1;
}

button#b3 {
  top: 70%; left: 25%;
  nav-index: 3;
  nav-right: #b4; nav-left: #b2;
  nav-down: #b4; nav-up: #b2;
}

button#b4 {
  top: 40%; left: 0%;
  nav-index: 4;
  nav-right: #b1; nav-left: #b3;
  nav-down: #b1; nav-up: #b3;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button id="b1">Button 1</button>
  <button id="b2">Button 2</button>
  <button id="b3">Button 3</button>
  <button id="b4">Button 4</button>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין nav-up


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
11.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין nav-up


3


תכונות למאפיין nav-up


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
currentנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
rootנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה