תאור המאפיין opacity


קובע את רמת השקיפות של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין opacity


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
    background-color: red;
    opacity: 0.7;
    filter: Alpha(opacity=70); /* IE8 and earlier */
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <div>This element's opacity is 0.7! Note that both the text and the background-color are affected by the opacity level!</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין opacity


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
2.0
3.1
9.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין opacity


3


תכונות למאפיין opacity


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה