תאור המאפיין outline


קובע את כל הגדרות הגבול החיצוני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין outline


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    border: 1px solid red;
    outline: green dotted thick;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p><b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין outline


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.5
1.2
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין outline


2


תכונות למאפיין outline


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
dashedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
dottedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
doubleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
grooveנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
insetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
invertנעדכן בקרוב את תאור הערך.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
outsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ridgeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
solidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thickנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thinנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה