תאור המאפיין outline-offset


קובע את המרווח של הגבול החיצוני מהאובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין outline-offset


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  margin: 20px;
  width: 150px;
  padding: 10px;
  height: 70px;
  border: 2px solid black;
  outline: 2px solid red;
  outline-offset: 15px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>This div has an outline border 15px outside the border edge.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין outline-offset


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
לא
לא
3.5
3.1
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין outline-offset


3


תכונות למאפיין outline-offset


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה