תאור המאפיין outline-style


קובע את הסגנון של הגבול החיצוני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין outline-style


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    border: 1px solid red;
    outline-style: dotted;
    outline-color: #00ff00;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p><b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין outline-style


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.5
1.2
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין outline-style


2


תכונות למאפיין outline-style


dashedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
dottedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
doubleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
grooveנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
insetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
outsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ridgeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
solidנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה