תאור המאפיין outline-width


קובע את הרוחב של הגבול החיצוני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין outline-width


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.one {
  border: 1px solid red;
  outline-style: solid;
  outline-width: thin;
}

p.two {
  border: 1px solid red;
  outline-style: dotted;
  outline-width: 3px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p class="one">This is some text in a paragraph.</p>
  <p class="two">This is some text in a paragraph.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין outline-width


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.5
1.2
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין outline-width


2


תכונות למאפיין outline-width


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thickנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thinנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה