תאור המאפיין overflow


קובע מה קורה אם התוכן גולש מעבר לגבולות האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין overflow


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div.scroll {
  background-color: #00FFFF;
  width: 100px;
  height: 100px;
  overflow: scroll;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div class="scroll">You can use the overflow property when you want to have better control of the layout. The default value is visible.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין overflow


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין overflow


2


תכונות למאפיין overflow


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
scrollנעדכן בקרוב את תאור הערך.
visibleנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה