תאור המאפיין overflow-y


קובע מה קורה אם התוכן גולש מעבר לגבולות האובייקט על ציר ה-y.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין overflow-y


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 110px;
  height: 110px;
  border: thin solid black;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div><p style="width: 140px">
    In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'
  </p></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין overflow-y


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
3.5
3.0
9.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין overflow-y


3


תכונות למאפיין overflow-y


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
scrollנעדכן בקרוב את תאור הערך.
visibleנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה