תאור המאפיין padding


קובע את המרווח של התוכן הפנימי מגבולות האובייקט בשורה אחת.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין padding


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.ex {
    padding: 2cm;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p class="ex">This text has equal padding on each side. The padding on each side is 2cm.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין padding


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין padding


1


תכונות למאפיין padding


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה