תאור המאפיין padding-right


קובע את המרווח של התוכן הפנימי מהגבול הימני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין padding-right


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.padding {
  padding-right: 2cm;
}

p.padding2 {
  padding-right: 50%;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p>This is a text with no right padding. This is a text with no right padding. This is a text with no right padding.</p>
  <p class="padding">This text has a right padding of 2 cm. This text has a right padding of 2 cm. This text has a right padding of 2 cm.</p>
  <p class="padding2">This text has a right padding of 50%. This text has a right padding of 50%. This text has a right padding of 50%.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין padding-right


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין padding-right


1


תכונות למאפיין padding-right


chנעדכן בקרוב את תאור הערך.
cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
emנעדכן בקרוב את תאור הערך.
exנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
mmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pcנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ptנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
remנעדכן בקרוב את תאור הערך.
vhנעדכן בקרוב את תאור הערך.
vmaxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
vminנעדכן בקרוב את תאור הערך.
vwנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה