תאור המאפיין page-break-inside


קובע את ההתנהגות של שבירת העמודים בתוך האלמנט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין page-break-inside


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין page-break-inside


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
19.0
1.3
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין page-break-inside


2


תכונות למאפיין page-break-inside


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
avoidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.

השאר תגובה