תאור המאפיין perspective


קובע את הפרספקטיבה של אתצוגה התלת מימדית.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין perspective


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#div1 {
  position: relative;
  height: 150px;
  width: 150px;
  margin: 50px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
  -webkit-perspective: 150px; /* Chrome, Safari, Opera */
  perspective: 150px;
  
}

#div2 {
  padding: 50px;
  position: absolute;
  border: 1px solid black;
  background-color: red;
  -webkit-transform: rotateX(45deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotateX(45deg);
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div id="div1">
    <div id="div2">HELLO</div>
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין perspective


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
36.0
10.0
כן
16.0
9.0
23.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין perspective


3


תכונות למאפיין perspective


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה