תאור המאפיין position


קובע את סגנון המיקום של אובייקט (האם הוא יחסי, לא יחסי או מיקום קבוע).


קוד לדוגמה המציג את המאפיין position


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
h2 {
  position: absolute;
  left: 100px;
  top: 150px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <h2>This is a heading with an absolute position</h2>
  <p>With absolute positioning, an element can be placed anywhere on a page. The heading below is placed 100px from the left of the page and 150px from the top of the page.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין position


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
7.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין position


2


תכונות למאפיין position


absoluteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
fixedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
relativeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
staticנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה