תאור המאפיין quotes


קובע את סוג המרכאות שיופיעו.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין quotes


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
q {
  quotes: "«" "»" "‹" "›";
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p><q>This is a quote.</q></p>
    <p><q>This is a <q>quote</q> inside a quote.</q></p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין quotes


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
11.0
8.0
כן
1.5
5.1
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין quotes


2


תכונות למאפיין quotes


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה