תאור המאפיין resize


קובע האם משתמש יוכל לבצע שינוי גודל לאובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין resize


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  border: 2px solid;
  padding: 20px;
  width: 300px;
  resize: both;
  overflow: auto;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>Let the user resize both the height and the width of this div element.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין resize


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
לא
לא
5.0
4.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין resize


3


תכונות למאפיין resize


bothנעדכן בקרוב את תאור הערך.
horizontalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
verticalנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה