תאור המאפיין rest-after


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין rest-after


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין rest-after


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין rest-after


3


תכונות למאפיין rest-after


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
strongנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
weakנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-strongנעדכן בקרוב את תאור הערך.
x-weakנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה