תאור המאפיין right


קובע את המיקום הימני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין right


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 3px solid #8AC007;
}

div.absolute {
  position: absolute;
  right: 20px;
  width: 200px;
  height: 120px;
  border: 3px solid #8AC007;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div class="relative">This div element has position: relative;
    <div class="absolute">This div element has position: absolute. It is placed 20 pixels to the left of the right edge of the containing positioned element (div with class="relative").</div>
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין right


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.5
כן
1.0
1.0
5.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין right


2


תכונות למאפיין right


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lengthנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה