תאור המאפיין tab-size


קובע את אורך (המרווח) של הטאב (מקש ה Tab).


קוד לדוגמה המציג את המאפיין tab-size


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#t1 {
  -moz-tab-size: 4; /* Code for Firefox */
  -o-tab-size: 4; /* Code for Opera 10.6-12.1 */
  tab-size: 4;
}

#t2 {
  -moz-tab-size: 16; /* Code for Firefox */
  -o-tab-size: 16; /* Code for Opera 10.6-12.1 */
  tab-size: 16;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <pre id="t1">
    I use tab-size 4
  </pre>

  <pre id="t2">
    I use tab-size 16
  </pre>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין tab-size


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
21.0
לא
לא
4.0
6.1
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין tab-size


3


תכונות למאפיין tab-size


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה