תאור המאפיין table-layout


קובע את הפריסה שבא תשתמש הטבלה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין table-layout


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
table {
  border-collapse: separate;
  width: 100%;
  border: 1px solid black;
}

td {
  border: 1px solid black;
}

table.ex1 {
  table-layout: auto;
}

table.ex2 {
  table-layout: fixed;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p>table-layout: auto:</p>
  <table class="ex1">
    <tr>
      <td width="5%">1000000000000000000000000000</td>
      <td width="95%">10000000</td>
    </tr>
  </table>

<p>table-layout: fixed:</p>
  <table class="ex2">
    <tr>
      <td width="5%">1000000000000000000000000000</td>
      <td width="95%">10000000</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין table-layout


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
14.0
5.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין table-layout


2


תכונות למאפיין table-layout


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
fixedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.

השאר תגובה