תאור המאפיין text-align


קובע את היישור של הטקסט במכולה שבו הוא נמצא.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-align


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
h1 {
  text-align: center;
}

h2 {
  text-align: left;
}

h3 {
  text-align: right;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <h1>This is heading 1</h1>
  <h2>This is heading 2</h2>
  <h3>This is heading 3</h3>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-align


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
3.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-align


1


תכונות למאפיין text-align


centerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
justifyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה