תאור המאפיין text-align-last


קובע את היישור של השורה התחתונה ש text-align מוגדר כ justify.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-align-last


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
    text-align: justify;
    -moz-text-align-last: right; /* Code for Firefox */
    text-align-last: right;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <div>A computer is a device that can be instructed to carry out an arbitrary set of arithmetic or logical operations automatically. Their ability to follow a sequence of operations, called a program, make computers very flexible and popular. Such computers are used as control systems for a very wide variety of industrial and consumer devices. This includes simple special purpose devices like microwave ovens and remote controls, but more importantly in general purpose devices like personal computers and mobile devices. The internet is run on computers, and connects millions of these other computers.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-align-last


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
47.0
5.5
כן
12.0
לא
34.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-align-last


3


תכונות למאפיין text-align-last


centerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
justifyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
startנעדכן בקרוב את תאור הערך.
utoנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה