תאור המאפיין text-decoration-color


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-decoration-color


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    text-decoration: underline;
    -moz-text-decoration-color: red; /* Code for Firefox */
    text-decoration-color: red;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>The color of the lines should now be red!</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-decoration-color


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
6.0
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-decoration-color


3


תכונות למאפיין text-decoration-color


AliceBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
AntiqueWhiteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Aquaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Aquamarineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Azureנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Beigeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Bisqueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Blackנעדכן בקרוב את תאור הערך.
BlanchedAlmondנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Blueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
BlueVioletנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Brownנעדכן בקרוב את תאור הערך.
BurlyWoodנעדכן בקרוב את תאור הערך.
CadetBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Chartreuseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Chocolateנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Coralנעדכן בקרוב את תאור הערך.
CornflowerBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Cornsilkנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Crimsonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Cyanנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkCyanנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkGoldenRodנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkKhakiנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkMagentaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkOliveGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkOrangeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkOrchidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkRedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkSalmonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkSeaGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkSlateBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkSlateGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkSlateGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkTurquoiseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DarkVioletנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DeepPinkנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DeepSkyBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DimGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DimGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
DodgerBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
FireBrickנעדכן בקרוב את תאור הערך.
FloralWhiteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ForestGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Fuchsiaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Gainsboroנעדכן בקרוב את תאור הערך.
GhostWhiteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Goldנעדכן בקרוב את תאור הערך.
GoldenRodנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Grayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Greenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
GreenYellowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Greyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
HoneyDewנעדכן בקרוב את תאור הערך.
HotPinkנעדכן בקרוב את תאור הערך.
IndianRedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Indigoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Ivoryנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Khakiנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Lavenderנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LavenderBlushנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LawnGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LemonChiffonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightCoralנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightCyanנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightGoldenRodYellowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightPinkנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSalmonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSeaGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSkyBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSlateGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSlateGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightSteelBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LightYellowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Limeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
LimeGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Linenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Magentaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Maroonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumAquaMarineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumOrchidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumPurpleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumSeaGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumSlateBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumSpringGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumTurquoiseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MediumVioletRedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MidnightBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MintCreamנעדכן בקרוב את תאור הערך.
MistyRoseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Moccasinנעדכן בקרוב את תאור הערך.
NavajoWhiteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Navyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
OldLaceנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Oliveנעדכן בקרוב את תאור הערך.
OliveDrabנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Orangeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
OrangeRedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Orchidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PaleGoldenRodנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PaleGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PaleTurquoiseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PaleVioletRedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PapayaWhipנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PeachPuffנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Peruנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Pinkנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Plumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
PowderBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Purpleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
RebeccaPurpleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Redנעדכן בקרוב את תאור הערך.
RosyBrownנעדכן בקרוב את תאור הערך.
RoyalBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SaddleBrownנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Salmonנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SandyBrownנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SeaGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SeaShellנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Siennaנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Silverנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SkyBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SlateBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SlateGrayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SlateGreyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Snowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SpringGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
SteelBlueנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Tanנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Tealנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Thistleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Tomatoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Turquoiseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Violetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Wheatנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Whiteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
WhiteSmokeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
Yellowנעדכן בקרוב את תאור הערך.
YellowGreenנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה