תאור המאפיין text-decoration-line


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-decoration-line


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    -moz-text-decoration-line: overline; /* Code for Firefox */
    text-decoration-line: overline;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>The paragraphs in this example should be displayed with a line on top.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-decoration-line


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
6.0
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-decoration-line


3


תכונות למאפיין text-decoration-line


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
line-throughנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
overlineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
underlineנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה