תאור המאפיין text-indent


קובע את המרווח של השורה הראשונה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-indent


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    text-indent: 50px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-indent


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
3.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-indent


1


תכונות למאפיין text-indent


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
emנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ptנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה