תאור המאפיין text-orientation


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-orientation


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-orientation


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-orientation


3


תכונות למאפיין text-orientation


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
mixedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
sidewaysנעדכן בקרוב את תאור הערך.
sideways-leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
sideways-rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
uprightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
use-glyph-orientationנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה