תאור המאפיין text-overflow


קובע מה קורה שטקסט עובר את הגבול של המכולה שמכילה אותו.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-overflow


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#div1 {
  white-space: nowrap;
  width: 12em;
  overflow: hidden;
  text-overflow: clip;
  border: 1px solid #000000;
}

#div2 {
  white-space: nowrap;
  width: 12em;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  border: 1px solid #000000;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p>This div uses "text-overflow:clip":</p>
  <div id="div1">This is some long text that will not fit in the box</div>

  <p>This div uses "text-overflow:ellipsis":</p>
  <div id="div2">This is some long text that will not fit in the box</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-overflow


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
6.0
כן
7.0
3.1
11.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-overflow


3


תכונות למאפיין text-overflow


clipנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ellipsisנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה