תאור המאפיין text-shadow


קובע את הצל של הטקסט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-shadow


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
h1 {
    text-shadow: 2px 2px #FF0000;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <h1>Text-shadow effect</h1>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-shadow


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
10.0
כן
3.5
4.0
9.6

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-shadow


3


תכונות למאפיין text-shadow


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה