תאור המאפיין text-transform


קובע את צורת האות (אותיות גדולות או קטנות).


קוד לדוגמה המציג את המאפיין text-transform


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.uppercase {
  text-transform: uppercase;
}

p.lowercase {
  text-transform: lowercase;
}

p.capitalize {
  text-transform: capitalize;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p class="uppercase">This is some text.</p>
  <p class="lowercase">This is some text.</p>
  <p class="capitalize">This is some text.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין text-transform


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין text-transform


1


תכונות למאפיין text-transform


capitalizeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lowercaseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
uppercaseנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה